top of page

Kanada'da Lise Egitimi!

  • Öğrencierin eğitimlerine, kişiliklerine bağlı olarak farklı öğretim yöntemleri kullanılır.. Bu yöntemler arasında , öğrencilerin doğal yolla, grup çalışmasıyla ve sanat veya drama ile yaratıcılık ve beceri kazandırma yaklaşımları ve sınıf dışıgeziler  içerir.

 

  • Öğretim yöntemi olarak eklektik bir yöntem benimsenmiştir. Öğrenciler analitik, eleştirel ve yaratıcı olmakonusunda yüreklendirilir.. Derste değinilen konuyu öğrencinin araştırma yaparak derinleştirmesi beklenir.

 

  • Öğrencinin yaratıcılığı, bireysel farkılıkları ve düşünceler sınıf düzenini bozmadığı sürece takdir edilir.

  • Gencin kim oldugunu erken yasta keşfetmesi desteklenir, bu yolculuğu kolaylaştirmak adına hata yapmamasi değil, yaptigi hatalardan ders alması beklenir.

  • Öğrencileri, rolü hayatlarımızda giderek artan bilgisayar dünyasına hazırlamak için multimedya (ör. Kısa film yapmak) teknolojileri ve bilgisayara dayalı eğitimin entegre edildiği dersler alırlar.

 

  • Test ve değerlendirme, yıl boyunca gerçekleşir; öğrencilerin notları asla yalnızca  final sınavına bağlı değildir.

 

  • Sınıflar, farklı etnik kökenlerden, ülkelerden, dinlerden ve geçmişlerden gelen öğrencilerden oluşur ve öğrencilerin dünya vatandaşı olmaları ve hoşgörülü ve farklılıklara saygılı  olmaları  önerilir, özendirilir.

OZEL LISELER pathway web sitesi icin.jpg
LISELER pathway web sitesi icin.jpg

Sorumluluğumuzun öğrenci ve velilere karşı olduğunun bilincindeyiz. Hangi okul ile daha yakın çalıştığımız değil, hangi okulun öğrenci ve ailenin beklentilere en uygun okul olacağını birinci sıraya yerleştirerek bir yol haritası çiziyoruz. Belirlenen hedefler ve bütçeye en uygun okul seçeneklerini sunup, istendiği taktirde yerinde ziyaretler için programı hazırlayıp, okullar ve aileleri tanıştırıyoruz. Karşılıklı uyum ve işbirliğinin oluşacağı öğrencinin ve velilerin hem mutlu, hem de başarılı olacaklarına inandıkları okul seçimi için başvuruları koordine ediyoruz.

 

Okul kararı verilip, başvuru olumlu sonuçlandığında, vizeler, 

kiralık veya satılık yerin ayarlanması ve diğer lojistik ihtiyaçlar ailelere göre butik bir anlayışla organize ediliyor.

students 2
students 1
studnets 5
students 3
student 6
bottom of page